KIO uphkang ginra kata masha marai (187) hkamja lam masam maram hkamla nga

KIO Asuya uphkang ginra kata na Quarantine dabang ni hta July 13 ya shani hkamja lam masam maram hkamla ai masha marai (187) nga ai lam COVID-19 Ana Zinli Makawp Ninghkap Komiti kaw na chye lu ai.

Maisak Pa Quarantine dabang kaw marai (16), Munglai Hkyet Quarantine dabang kaw (40), Laiza Muklum, Myitkyina Hotel Quarantine dabang kaw marai (17), Pajau Sha-it Yang Quarantine dabang kaw marai (6), Hpalap Naru Quarantine dabang kaw marai (8), Sinpraw Ginwang Ginjaw Mai Ja Yang Quarantine dabang kaw marai (84), Manmaw Ginwang, Lana Zupja Quarantine dabang kaw marai (16) ni hkamja lam jep chyoi hkam la nga ai lawm dabang lit nga Salang ni kaw na chye lu ai.

KIO Uphkang ginra kata na hkamja lam jep chyoi dabang ni hta ya aten du hkra hkamja lam masam maram hkamla ngut ai masha marai (1300) daram nga ai rai nna, COVID-19 ntsen nhten masha marai (110) tsi jep hkamla ai lam nga ai hte ya aten du hkra ana kap hkrum ai machyi masha garai n nga ai lam Ginjaw COVID-19 Ana Zinli Ninghkap Komiti kaw na chye lu ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *